Ledare Björn Sprängare, ordförande, Jägareförbundet

Jaktens olika värden

När skandalen med hästkött i stället för deklarerat nötkött briserade i våras, framträdde en föga smickrande bild av livsmedelsindustrins kontroll av råvarornas ursprung och kvalitet.

Som jägare ligger det då nära till hands att göra några reflektioner kring vårt viltkött. Förra året fälldes nästan 100 000 älgar och fler än 80 000 vildsvin i landet. Därtill kommer ett antal tiotusen hjortar, nästan 100 000 rådjur och mängder av änder och skogsfåglar. Om man ska tala om ekologiskt kött kan man nog använda viltkött som den ultimata normen. Djuren lever på det som naturen erbjuder, rör sig fritt och är inte beroende av vare sig mediciner eller några större mängder kraftfoder. De ingår naturligt i vårt kretslopp och innebär praktiskt taget ingen belastning på vårt klimat. Under de senaste 15 till 20 åren har hjort- och vildsvinsstammarna ökat dramatiskt i södra och mellersta Sverige. Samtidigt har vi en stark och värdefull älgstam över hela landet. Viltet är en nationellt viktig tillgång av förstklassigt kött, som finns i vårt närområde och som är en del av vår natur.

För att vI även i framtiden ska kunna glädjas åt en stor tillgång på vilt och viltkött måste våra viltstammar förvaltas. Det förutsätter att viltet jagas och det är vi jägare, cirka 300 000 personer, som på fritiden står för den uppgiften. Utan dessa insatser skulle vår fauna inte vara så rik och välmående. När vildsvinen i sydöstra Sverige börjar bli så talrika att de utgör ett problem för jordbrukarna, finns det bara ett sätt att reducera antalet – jaga mer. Så har också skett. Det senaste jaktåret sköts nästan 50 procent fler vildsvin än året innan. En högre avskjutning ger mer kött och fler än jägarnas hushåll får glädjas åt ett högklassigt livsmedel. Ännu fler djur behöver skjutas och det skulle underlättas av en enklare och rationellare köttkontroll för att kunna sälja köttet utanför jägarkretsen. En angelägen uppgift för vår landsbygdsminister att ta tag i!

 

Som jaktintresserade har vi goda skäl att lägga tid och resurser på viltvård inför kommande jakter.

 

Att föra hem ett byte från en lyckad jakt ger jägaren och ofta hela familjen en stor tillfredställelse. Som jaktintresserade har vi goda skäl att lägga tid och resurser på viltvård inför kommande jakter. Vi är genuint intresserade av naturen och värnar det vilda, annars kan vi ju inte komma tillbaka och jaga nästa år igen. Oftast jagar man i ett jaktlag och den sociala samvaron har ett stort värde. Hundägaren får alltid nya och givande upplevelser tillsammans med sin hund. Att ensam sitta stilla och tyst en längre tid på ett pass ger också ro och möjlighet till reflektion, även om regnet öser ned. Få människor som rör sig i markerna har en så nära relation till naturens villkor som jägarna.

Det faktum att de allra flesta jägare har tagit jägarexamen borgar för att vår jaktetik även fortsättningsvis är hög. Säkra skott, respekt för det vilda, en god viltförvaltning och hänsynstaganden gentemot andra naturintressen är basen för en god jaktetik. Den goda etiken måste vi som jagar ständigt hålla aktuell och utveckla.

Det finns plats för många fler jägare i våra skogar. Under senare år har antalet kvinnliga jägare ökat och den utvecklingen är mycket glädjande. Jakten är öppen för alla och som jägare kommer du riktigt nära naturen, du får uppleva spänning, du träffar likasinnade och du kan göra en insats för en uthållig viltvård och en ökad biologisk mångfald.

Du är varmt välkommen i skogen!


Ökat jaktintresse bland kvinnor

Inspiration Förändringens vindar blåser genom svenska skogar och jaktmarker. Den tidigare så mansdominerade jägarkåren luckras upp då jaktintresset bland landets kvinnor stadigt ökar.

Läs även: Betesskador för miljarder


Inspiration

Hantera viltet på rätt sätt

Allt fler jägare och jaktlag lägger i dag större vikt än tidigare vid vilthantering och att tillvarata köttet på rätt sätt. Stora djur och ökad köttmängd innebär stora pengar, och då är rätt hantering ett måste.

Resor

Ansvarsfulla jaktresor

Allt fler åker på jaktresa och utbudet växer. Men bilden av jaktresor är omdiskuterad – viltvård eller bara lyxig troféjakt?

Utbildning

Allt fler tar jägarexamen

Förra året tog 11 000 personer jägarexamen. Det är en ökning med tio procent jämfört med åren innan. Var femte var kvinna.

Inspiration

Jakthunden fulländar jaktlaget

Människans bästa vän har en viktig roll i jakten. Genom att vara generös och tydlig mot din jakthund kan du få gränslös jaktlycka tillbaka.

Vilt- & skogsvård

Betesskador för miljarder

Betesskador i skogen innebär stora ekonomiska bakslag för markägarna, både volym- och kvalitetsmässigt. Skadorna efter älg och annat klövvilt kan mycket väl orsaka skogsnäringen förluster i miljardklassen varje år.

Resor

Etisk jakt i Afrika

Troféjakt efter storvilt i Afrika är ett hett debatterat ämne. Men bilden många inte har är hur jakten faktiskt går till och anordnas. Företaget African Adventure arrangerar jaktresor till bland annat Sydafrika och Zimbabwe och lägger stor vikt vid etik och att jakten sköts på rätt sätt.

Inspiration

Nyttiga jaktprylar

På denna sida har vi samlat några av höstens viktigaste produkter för landets alla jägare.

Inspiration

Unikt samarbete för säkrare jakt

Den svenska jakten är i dag troligen bland de säkraste i världen. Men trots det är de sex jakttidningarna i Sverige inte nöjda. Under sommaren 2013 slog man ett gemensamt slag för att höja säkerheten ytterligare. Något liknande samarbete har aldrig tidigare gjorts.

Inspiration

Jaktvapens lagar och regler

Förutom en giltig jägarexamen krävs det att du klarar dig igenom polisens lämplighetskontroll för att få införskaffa ett jaktvapen.

Inspiration

Jaktvapnet – en personlig sak

Med jaktvapen som passar dig och rätt utrustning, blir jakten trevligare och säkrare. Viktigast är att du trivs med ditt vapen så att du får bästa möjliga skottbild.