Ledare Bo Sköld, generalsekreterare, Svenska Jägareförbundet

Hållbart brukande med respekt och ansvar

Vi har en fantastisk natur och rikt djurliv i Sverige. I modern tid har vi aldrig haft så stor variation och artrikedom av jaktbart vilt som i dag. Det är i huvudsak alla engagerade jägares förtjänst, som året runt vårdar och förvaltar våra viltstammar.

När Svenska Jägareförbundet bildades 1830 var det som en jakt- och naturorganisation. Viltstammarna höll på att försvinna på grund av ett okontrollerat och för högt jakttryck. Redan då började vi ta ansvar för viltet och naturen. 1938 fick vi ett allmänt uppdrag av staten – att leda jakt- och viltvårdsarbetet i Sverige.

Konstruktionen att låta jägarna axla ansvaret för viltet har varit oerhört kostnadseffektivt och positivt för staten, allmänheten, jägarna och inte minst för viltstammarna. Pengarna för uppdraget har dessutom tagits oavkortat från viltvårdsfonden som jägarna själva betalar via jaktkortsavgiften – och inte från skattebetalarna.

Vad är det då för principer som gör att Sverige i dag kan stoltsera med en artrikedom som är fantastisk och värd att berätta om?

Hela grundprincipen i den moderna svenska viltförvaltningen bygger på långsiktighet, lokalt engagemang och samordning. Detta innebär att jag som jägare ingående i jaktlag varje vecka, år efter år tar ansvar för att vårda, rapportera och förvalta viltstammen inom ett område som samordnas med andra områden.

Vi skördar med andra ord av överskottet, vårdar kapitalet för framtiden och gör det långsiktigt samordnat över stora arealer i Sverige. Men förutsättningen för att det ska fungera i praktiken är alla ideellt arbetande jägare, som med teoretisk och praktisk kunskap, lokal förankring och en sund jaktetik förvaltar våra viltstammar. Det handlar ytterst om att med respekt och ansvar vårda det vilda.

 

I grunden ser jag mycket ljust på jaktens framtid som ett naturligt och ansvarsfullt brukande.

 

Men det finns utmaningar. En av de största är urbaniseringen i dagens samhälle som gör att allt färre har förståelse och kunskap om jakt och viltvård. Detta ställer ökade krav på oss jägare att vidareutbilda och sprida kunskap om det som vi ser som självklart – att jakt och viltvård är ett hållbart brukande som bidrar till biologisk mångfald och samhällets miljömålsarbete.

En annan utmaning är att i praktiken säkerställa långsiktighet och förutsägbarhet i rovdjursförvaltningen – att helt enkelt genomföra det riksdagen tar beslut om.

Jag ser också många positiva trender. Allt flera unga tjejer och killar börjar jaga, vilket i sin tur utvecklar och stimulerar vår svenska jaktkultur. Medier och starka ambassadörer lyfter allt oftare fram det positiva med jakten, naturen och den fantastiska viltmaten.

Även konsumenterna runt om i Sverige ställer allt högre krav på den mat som de ska äta. De vill ha närproducerat, klimatsmart, hållbart och etiskt korrekt producerat kött. Vår belöning efter en lyckad jakt uppfyller alla de krav som konsumenterna ställer. Det är också därför vi i dag har världens högsta acceptans för jakt; 87 procent. Vi svenskar har förstått att jakt är ett hållbart brukande av vår natur och den snabbt stigande efterfrågan på viltkött bekräftar den bilden.

I grunden ser jag mycket ljust på jaktens framtid som ett naturligt och ansvarsfullt brukande, även om det finns utmaningar.

Jag tror att det bästa vi jägare kan göra för jaktens utveckling är att stolta sprida vår kunskap, hålla hårt på etiken och framför allt dela med oss av det fantastiska viltköttet.


Utbildningar för både nybörjare och veteran

Utbildning Det är inte enbart nybörjaren och den nykläckta jägaren som behöver utbildning och övning. Även den erfarne tolvtaggefällaren kan behöva lite träning och avrostning inför den stundande jaktsäsongen.

Läs även: Betesskador för miljarder


Inspiration

Unikt samarbete för säkrare jakt

Den svenska jakten är i dag troligen bland de säkraste i världen. Men trots det är de sex jakttidningarna i Sverige inte nöjda. Under sommaren 2013 slog man ett gemensamt slag för att höja säkerheten ytterligare. Något liknande samarbete har aldrig tidigare gjorts.

Inspiration

Nyttiga jaktprylar

På denna sida har vi samlat några av höstens viktigaste produkter för landets alla jägare.

Inspiration

Hantera viltet på rätt sätt

Allt fler jägare och jaktlag lägger i dag större vikt än tidigare vid vilthantering och att tillvarata köttet på rätt sätt. Stora djur och ökad köttmängd innebär stora pengar, och då är rätt hantering ett måste.

Inspiration

Jaktvapnet – en personlig sak

Med jaktvapen som passar dig och rätt utrustning, blir jakten trevligare och säkrare. Viktigast är att du trivs med ditt vapen så att du får bästa möjliga skottbild.

Vilt- & skogsvård

Ny teknik på väg för effektivare markberedning

Skogsägare och hela det svenska skogsbruket söker efter bättre ekonomi och bättre miljöhänsyn i brukandet av skogen. Detta gäller även när man ska etablera ny skog efter att den gamla är avverkad.

Utbildning

Allt fler tar jägarexamen

Förra året tog 11 000 personer jägarexamen. Det är en ökning med tio procent jämfört med åren innan. Var femte var kvinna.

Resor

Upplevelser i vildmarken

Få platser kan erbjuda en lika genuin och äkta fjällkänsla som Borgafjäll Hotell Äventyr & Spa i södra Lappland. Här, i en av Europas sista riktiga vildmarker, kan du som jägare eller fiskare få en upplevelse som verkligen toppar det mesta.

Vilt- & skogsvård

Turerna kring vargjakten i Skåne

Efter ett stort antal vargattacker i Skåne beslöt Naturvårdsverket om skyddsjakt på varg den 15 augusti. Vargjakten skulle starta den 21 augusti, men dagen innan stoppades den på grund av en överklagan.

Inspiration

Tips för en lyckad ripjakt

Mitt i hjärtat av de lappländska fjällen i Luokta-Mavas levande sameland ligger Miekak Jakt, Fiske & Fritidscamp. Här i Europas sista vildmark erbjuds unika möjligheter till vildmarks-, fiske- och jaktupplevelser i väglöst land.

Resor

Etisk jakt i Afrika

Troféjakt efter storvilt i Afrika är ett hett debatterat ämne. Men bilden många inte har är hur jakten faktiskt går till och anordnas. Företaget African Adventure arrangerar jaktresor till bland annat Sydafrika och Zimbabwe och lägger stor vikt vid etik och att jakten sköts på rätt sätt.