Ledare Eva Klingspor, , Svenska Jägareförbundet

Årets jaktpremiär närmar sig i jämlikhetens tecken

Vad är det som är så fascinerande med den relationen vi människor har till naturen och det vilda, det som vi kallar jakt? Vad får oss jägare att gå upp i tidiga ottan ofta i regn och rusk i stället för att ligga kvar i den varma, sköna sängen?

Är det naturupplevelsen och förnimmelsen av att vara en del av naturen eller är det möjligheten att kunna överlista viltet och komma hem med ett byte? Förklaringarna är många. Dock är jakt en livsstil, en fantastisk tillgång till rekreation med en terapeutisk inverkan på dagens stressade människa. Att komma ut i naturen till stillheten och fräschören med total fokus på jakten är en rening av själen. Den koncentration och närvaro som jakt kräver får eventuella problem att kliva åt sidan för tillfället.

Under åren har jag lagt ner mycket kraft och tid för att skapa acceptans och bereda väg för kvinnor i jaktsammanhang. 2010 var det 20 till 30 procent kvinnor i jägarexamenskolan, som är den utbildning där man kan lära sig mer om djur och natur och dess sammanhang. Det är också en allmänbildning nog så intressant och viktig även för den som inte vill jaga men är intresserad av friluftsliv och att vistas ute i skog och mark.

I dag är kvinnorna delaktiga i jakten på allvar. För tio år sedan var det inte lika självklart att hitta en tjej i jaktlagen men nu har de kvinnliga jägarna under samma tid ökat mest bland landets 275 000 jaktkortslösare. Att kvinnor jagar är inte bara en jämställdhetsfråga utan också en förutsättning för jaktens vidare överlevnad i tider då de flesta av oss lever i städer, långt ifrån jakt och vilt, och kött är något som köps plastförpackat på Ica.

 

Jakten är dessutom det yttersta exemplet på det totala kretsloppet.

 

Köttet från de vilda djuren som levt naturligt i frihet och som aldrig upplever stressen av transporten till slakteriet är bra mat. Viltkött är inte bara gott utan nyttigt magert, ekologiskt och klimatsmart, alltså en av världens bästa råvaror. Jakten är dessutom det yttersta exemplet på det totala kretsloppet. I dag är det en resurs som tyvärr inte utnyttjas till fullo och vi jägare borde dela med oss mer och göra det möjligt för fler att lättare få tillgång till det vilda köttet.

När jag ibland blir tillfrågad om vilken jaktform som är min favorit blir svaret kronhjortsjakten, tätt följt av ripjakten. Kronjakten är extremt svår. För att utmana hjorten med sina ytterst välutvecklade sinnen som hörsel, syn och lukt krävs stor eftertänksamhet. Dessutom sägs att kronen har ett visst färgseende som utmanar. Ledarhinden kan se dig på flera hundra meter och vända sin grupp om du beter dig fel. Hjortarna kan ibland försvinna som om de vore ”uppslukade av jorden”, utan att du förstår hur det hela gått till.

i vårt jaktlag bestående av arton kvinnor som jagat tillsammans i 15 år kan jag se vad som känns viktigt för de flesta av oss. Naturupplevelsen; att en tidig morgon när man försiktigt smugit ut i mörker, se naturen vakna, dimman lätta och råbocken stå där på hygget. Spänningen; att alltid vara nyfiken och fokuserad och tro att ”nu kom- mer det nog något snart”. Kunskapen; att göra rätt efter kunskap och erfarenhet är en förutsättning för att i bästa fall få fälla ett vilt och följa det från skott till gryta. Gemenskapen; umgänget med jaktkamrater och hundar. Allvaret; medvetenheten om ett etiskt förhållningssätt med stor omsorg och respekt för viltet, genom bra skytte och viltvårdsåtgärder som exempelvis vinterfodring.

Att få jaga är en förmån som bör hanteras med stor seriositet. Naturen med sin rika fauna är en värdefull resurs i Sverige och vår allmogejakt en tradition att värna om.


Jaktresor med nöjen för hela familjen

Resor När det kommer till jaktresor är kanske inte familjen det första man tänker på. Det är en upplevelse man delar med ett fåtal jaktvänner eller jägarkollegor, snarare än med partner och barn. Vi uppmanar er att tänka om och inspireras!

Läs även: Upplevelser i vildmarken


Resor

Ansvarsfulla jaktresor

Allt fler åker på jaktresa och utbudet växer. Men bilden av jaktresor är omdiskuterad – viltvård eller bara lyxig troféjakt?

Inspiration

Jakthunden fulländar jaktlaget

Människans bästa vän har en viktig roll i jakten. Genom att vara generös och tydlig mot din jakthund kan du få gränslös jaktlycka tillbaka.

Vilt- & skogsvård

Betesskador för miljarder

Betesskador i skogen innebär stora ekonomiska bakslag för markägarna, både volym- och kvalitetsmässigt. Skadorna efter älg och annat klövvilt kan mycket väl orsaka skogsnäringen förluster i miljardklassen varje år.

Inspiration

Jaktvapens lagar och regler

Förutom en giltig jägarexamen krävs det att du klarar dig igenom polisens lämplighetskontroll för att få införskaffa ett jaktvapen.

Vilt- & skogsvård

Turerna kring vargjakten i Skåne

Efter ett stort antal vargattacker i Skåne beslöt Naturvårdsverket om skyddsjakt på varg den 15 augusti. Vargjakten skulle starta den 21 augusti, men dagen innan stoppades den på grund av en överklagan.

Utbildning

Allt fler tar jägarexamen

Förra året tog 11 000 personer jägarexamen. Det är en ökning med tio procent jämfört med åren innan. Var femte var kvinna.

Inspiration

Jaktvapnet – en personlig sak

Med jaktvapen som passar dig och rätt utrustning, blir jakten trevligare och säkrare. Viktigast är att du trivs med ditt vapen så att du får bästa möjliga skottbild.

Vilt- & skogsvård

Ny teknik på väg för effektivare markberedning

Skogsägare och hela det svenska skogsbruket söker efter bättre ekonomi och bättre miljöhänsyn i brukandet av skogen. Detta gäller även när man ska etablera ny skog efter att den gamla är avverkad.

Vilt- & skogsvård

“För lite tall ökar viltets skogsskador”

För skogsägarna utgör det jaktbara viltet både en stor tillgång och glädje men också ett betydande bekymmer i form av skogsskador. Rovdjurspolitiken kommer också att bli en stötesten för en eventuell rödgrön regering, menar Anders Wetterin, ansvarig för viltfrågor hos LRF.

Resor

Etisk jakt i Afrika

Troféjakt efter storvilt i Afrika är ett hett debatterat ämne. Men bilden många inte har är hur jakten faktiskt går till och anordnas. Företaget African Adventure arrangerar jaktresor till bland annat Sydafrika och Zimbabwe och lägger stor vikt vid etik och att jakten sköts på rätt sätt.