Krönika Helena Jonsson, förbundsordförande, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Ägarskiften skapar tillväxt på riktigt

På Nya Zeeland finns det något som heter Sharemilking. Det är ett sätt för en blivande företagare att steg för steg gå in i ett företag – utan att för den skull behöva ta alla kostnader på en gång.

Sharemilking innebär att man till en början köper in sig i driften av företaget men inte i fastigheter, maskiner och liknande. Eftersom lantbruket är en bransch med väldigt mycket kapital är det stora värden som ska överföras vid ett ägarskifte.

Många är de som vittnar om Sharemilking som en framgångsrik affärsmodell. Ett sätt att möjliggöra ägarskiften. För det finns många unga människor som står i startgroparna, med rätt ambitioner och stark vilja. Som har satt upp rimliga mål, är sanna entreprenörer och ser en möjlighet i varje utmaning. Det är jätteviktigt för hela samhället att dessa ungdomar får chansen.

Vi ser en stor tillväxtpotential i de gröna näringarna. En potential som kan bidra till ekonomisk tillväxt, utveckling av landsbygden och till att skapa nya arbetstillfällen. Varje år startas det ungefär 1 000 jordbruksföretag. Parallellt med denna positiva trend ser vi också att medelåldern bland jordbrukare är tämligen hög och har ökat snabbt under 2000-talet. För att utveckla landsbygden och ta tillvara den kraft som de unga står för är det därför helt avgörande att det skapas förutsättningar för en ny generation lantbruksföretagare.

 

En potential som kan bidra till ekonomisk tillväxt, utveckling av landsbygden och till att skapa nya arbetstillfällen.

 

När ett företag ska byta ägare och ett skifte ska genomföras är det, oavsett näring, som sagt stora värden som står på spel. Att företagen är och förblir lönsamma är därför helt avgörande. Här ligger ju naturligtvis det yttersta ansvaret på företagaren själv. Men politiska villkor som underlättar för företagande är viktiga, eftersom hårdare och kostsammare krav på svenskt lantbruk jämfört med omvärlden driver upp priserna i en allt mer globaliserad värld.

Det finns alltså helt klart mer att göra för att stärka konkurrenskraften. Avskaffandet av arvs- och gåvoskatten är ett exempel på ett beslut som underlättat avsevärt vid generationsskiften, men det löser inte helt frågor om rätt värdering och fördelning mellan familjemedlemmar. Neutral beskattning mellan olika företagsformer är en annan viktig grundförutsättning. Arbetet med regelförenkling är ytterligare en central pusselbit.

En annan faktor är hur viktigt det är att hitta rätt person som vill och kan ta över. Jag tror att det här är viktigt att bredda perspektivet. Från att traditionellt ofta ha handlat om att låta företaget gå vidare i släkten genom generationerna, till att i stället prata om ägarskifte. Då skapas dessutom ett affärsmässigt förhållningssätt.

Att möjliggöra för företag att gå vidare till annan ägare är nyckeln till utveckling på landsbygden. För Sverige behöver fler landsbygdsföretag som ser nya affärs- och samarbetsmöjligheter. Då kan det skapas tillväxt på riktigt.


Jaktresor med nöjen för hela familjen

Resor När det kommer till jaktresor är kanske inte familjen det första man tänker på. Det är en upplevelse man delar med ett fåtal jaktvänner eller jägarkollegor, snarare än med partner och barn. Vi uppmanar er att tänka om och inspireras!

Läs även: Unikt samarbete för säkrare jakt


Resor

Etisk jakt i Afrika

Troféjakt efter storvilt i Afrika är ett hett debatterat ämne. Men bilden många inte har är hur jakten faktiskt går till och anordnas. Företaget African Adventure arrangerar jaktresor till bland annat Sydafrika och Zimbabwe och lägger stor vikt vid etik och att jakten sköts på rätt sätt.

Inspiration

Hantera viltet på rätt sätt

Allt fler jägare och jaktlag lägger i dag större vikt än tidigare vid vilthantering och att tillvarata köttet på rätt sätt. Stora djur och ökad köttmängd innebär stora pengar, och då är rätt hantering ett måste.

Inspiration

Unikt samarbete för säkrare jakt

Den svenska jakten är i dag troligen bland de säkraste i världen. Men trots det är de sex jakttidningarna i Sverige inte nöjda. Under sommaren 2013 slog man ett gemensamt slag för att höja säkerheten ytterligare. Något liknande samarbete har aldrig tidigare gjorts.

Vilt- & skogsvård

“För lite tall ökar viltets skogsskador”

För skogsägarna utgör det jaktbara viltet både en stor tillgång och glädje men också ett betydande bekymmer i form av skogsskador. Rovdjurspolitiken kommer också att bli en stötesten för en eventuell rödgrön regering, menar Anders Wetterin, ansvarig för viltfrågor hos LRF.

Inspiration

Jaktvapens lagar och regler

Förutom en giltig jägarexamen krävs det att du klarar dig igenom polisens lämplighetskontroll för att få införskaffa ett jaktvapen.

Inspiration

Jaktvapnet – en personlig sak

Med jaktvapen som passar dig och rätt utrustning, blir jakten trevligare och säkrare. Viktigast är att du trivs med ditt vapen så att du får bästa möjliga skottbild.

Inspiration

Tips för en lyckad ripjakt

Mitt i hjärtat av de lappländska fjällen i Luokta-Mavas levande sameland ligger Miekak Jakt, Fiske & Fritidscamp. Här i Europas sista vildmark erbjuds unika möjligheter till vildmarks-, fiske- och jaktupplevelser i väglöst land.

Vilt- & skogsvård

Turerna kring vargjakten i Skåne

Efter ett stort antal vargattacker i Skåne beslöt Naturvårdsverket om skyddsjakt på varg den 15 augusti. Vargjakten skulle starta den 21 augusti, men dagen innan stoppades den på grund av en överklagan.

Inspiration

Nyttiga jaktprylar

På denna sida har vi samlat några av höstens viktigaste produkter för landets alla jägare.

Resor

Upplevelser i vildmarken

Få platser kan erbjuda en lika genuin och äkta fjällkänsla som Borgafjäll Hotell Äventyr & Spa i södra Lappland. Här, i en av Europas sista riktiga vildmarker, kan du som jägare eller fiskare få en upplevelse som verkligen toppar det mesta.