Vilt- & skogsvård


“För lite tall ökar viltets skogsskador”

Vilt- & skogsvård För skogsägarna utgör det jaktbara viltet både en stor tillgång och glädje men också ett betydande bekymmer i form av skogsskador. Rovdjurspolitiken kommer också att bli en stötesten för en eventuell rödgrön regering, menar Anders Wetterin, ansvarig för viltfrågor hos LRF.


Turerna kring vargjakten i Skåne

Vilt- & skogsvård Efter ett stort antal vargattacker i Skåne beslöt Naturvårdsverket om skyddsjakt på varg den 15 augusti. Vargjakten skulle starta den 21 augusti, men dagen innan stoppades den på grund av en överklagan.


Betesskador för miljarder

Vilt- & skogsvård Betesskador i skogen innebär stora ekonomiska bakslag för markägarna, både volym- och kvalitetsmässigt. Skadorna efter älg och annat klövvilt kan mycket väl orsaka skogsnäringen förluster i miljardklassen varje år.


Ny teknik på väg för effektivare markberedning

Vilt- & skogsvård Skogsägare och hela det svenska skogsbruket söker efter bättre ekonomi och bättre miljöhänsyn i brukandet av skogen. Detta gäller även när man ska etablera ny skog efter att den gamla är avverkad.