Foto: Thinkstock

Ökat jaktintresse bland kvinnor

Inspiration Förändringens vindar blåser genom svenska skogar och jaktmarker. Den tidigare så mansdominerade jägarkåren luckras upp då jaktintresset bland landets kvinnor stadigt ökar.

Till kvinnliga jägare räknas det antal kvinnor som löser statligt jaktkort. Enligt statistik från Naturvårdsverket fanns det 17 159 kvinnliga jägare i Sverige i december 2013, vilket motsvarar sex procent av jägarkåren. Bland Svenska Jägareförbundets medlemmar var andelen 8,1 procent (12 507 kvinnor). Siffrorna varierar dock stort mellan de olika länen, där skogslän som Västerbotten och Jämtland samt storstäderna har högst andel.

Mellan 1997 och 2013 ökade antalet kvinnliga jägare med 52,1 procent och de senaste fem åren var cirka 25 procent av de som tog jägarexamen kvinnor.

En liknande trend kan ses i länder som USA, där elva procent av jägarkåren utgörs av kvinnor. Detta även i Norge där antalet kvinnliga jägare de senaste tio åren ökat med 73 procent, och kvinnor utgör i dag 12,4 procent av landets registrerade jägare, enligt gardsdrift.no.

I Sverige startades 1998 nätverket Jagande aktiva qvinnor i tiden (JAQT) i Svenska Jägareförbundets regi. De första nätverken bildades i Kronoberg, Västerbotten och Stockholm, men lokala avdelningar finns i dag över hela Sverige, från Norrbotten till Skåne. Från 2005 finns en nationell samordning. Syftet är att samla natur- och jaktintresserade kvinnor i alla åldrar som vill lära sig mer om jakt, djur och natur. Deltagarna kan just ha tagit jägarexamen eller funderar på att börja. Nätverket är även ett forum för erfarna jägare som vill öka sitt kontaktnät och bidra med sina jaktliga kunskaper till andra.

 

Vilket är ert huvudsakliga mål?

– Målet är fler kvinnliga jägare och medlemmar. JAQT är ett verktyg i arbetet med genusperspektivet i jakten. För opinionsbildningen i samhället är det viktigt att jägarna finns i samtliga åldrar och grupper. Att fler kvinnor jagar eller åtminstone vet vad jakt innebär kommer att bli allt viktigare för jägarkåren och för jaktens position i samhället, säger Anja Kjellsson, jaktvårdskonsulent och samordnare på JAQT, Jägareförbundet Norr.

Förutom att inspirera varandra i arbetet att skapa en ökad förståelse för jaktens roll i samhället, så arrangerar de olika JAQT-nätverken en lång rad aktiviteter för sina medlemmar. Bland dessa märks bland annat övningsskytte, fadder- och prova på-jakter, föreläsningar, kurser och mässor samt mentorskap för förtroendevalda.

 

Genom de kvinnliga jägarna kan vi öka acceptansen för jägaren, jakten och viltvården i stort i samhället.

 

Hur har responsen varit?

– Responsen har varit god. Antalet kvinnliga jägare (jaktkortslösare) och kvinnliga medlemmar ökar, det finns många goda förebilder och genomslaget för jakt har varit stort i media. Även ute i jaktlagen har responsen varit positiv.

– Genom de kvinnliga jägarna kan vi öka acceptansen för jägaren, jakten och viltvården i stort i samhället. Och rent kommersiellt har exempelvis jakthandeln insett att kvinnliga jägare är en viktig och växande målgrupp.

 

Vad tror du att det ökade jaktintresset bland kvinnor beror på?

– Inom “jägarpopulationen” vet vi att där det finns många jägare, som i skogslänen och storstäderna, så kommer det också att finnas många kvinnliga jägare. I dessa delar är det lätt att få kontakter, vilket jakt till stor del handlar om. Detta är också en orsak till att JAQT-nätverken är så viktiga.

– Tillgången på jaktmarker är en avgörande faktor i skogslänen medan vi i storstadsregionerna ser fler högutbildade kvinnor med höga inkomster. Men den viktigaste anledningen beror på samhällsförändringen. Kvinnor gör i dag det de är intresserade av och inte vad de ”bör” göra enligt traditionellt genusmönster.

 

Hur tycker du att man kan inspirera och få fler kvinnor att börja jaga?

– Jakten är en livsstil med allt vad det innebär; jakt, viltvård, hundar, friluftsliv och gott viltkött. Så följ med en jägare ut, ät viltkött, var med på en skjutbana eller vid träning av jakthundar.

I våra enkätundersökningar ser vi att de kvinnliga jägarna efterfrågar samma saker som de manliga jägarna; olika jaktformer, kurser, hund, skytte och prova på-jakter. Men även vissa aktiviteter med enbart kvinnliga deltagare. Här spelar de lokala JAQT-nätverken en viktig roll, även för en snabbare ökning av antalet kvinnliga jägare och medlemmar.Missa inte senaste nytt:

monopaul

Pål Johansson

redaktion@fokusjakt.se