Foto: Thinkstock

Unikt samarbete för säkrare jakt

Inspiration Den svenska jakten är i dag troligen bland de säkraste i världen. Men trots det är de sex jakttidningarna i Sverige inte nöjda. Under sommaren 2013 slog man ett gemensamt slag för att höja säkerheten ytterligare. Något liknande samarbete har aldrig tidigare gjorts.

Tidningarna publicerade tillsammans artiklar som ska öka medvetenheten om säkerheten i jakten.

”Vi vet att det är omöjligt att förbygga alla jaktolyckor. Men vi vill ha en nollvision för skott som äventyrar människors liv och hälsa i skogen. För det är först när vi gemensamt är överens om målet, som vi faktiskt kan ta stegen som leder oss dit”, skrev de sex chefredaktörerna i en gemensam krönika.

Målet med samarbetet är att understryka att säkerheten är något som berör alla jägare och att denna aldrig får tas för given. Säkerheten måste alltid ha högsta prioritet. Genom utbildningar som jägarexamen och jaktledarutbildning har olyckorna i jakten minskat sedan 1980-talet. Genom att aktivt prata om risker och riskbeteende kan jakten bli ännu säkrare.

De sex tidningarna är: Svensk Jakt, Jaktjournalen, Jakt & Jägare, Vapentidningen, Jaktmarker och Fiskevatten och Allt om Jakt och Vapen.Missa inte senaste nytt: