Foto: 

Etisk jakt i Afrika

Resor Troféjakt efter storvilt i Afrika är ett hett debatterat ämne. Men bilden många inte har är hur jakten faktiskt går till och anordnas. Företaget African Adventure arrangerar jaktresor till bland annat Sydafrika och Zimbabwe och lägger stor vikt vid etik och att jakten sköts på rätt sätt.

Vd Jan Jacobsson berättar om de rigorösa bestämmelser och oerhörda krav som ställs på jakten. Om vikten av att allt sköts på ett hållbart och korrekt sätt samt att det förekommer restriktioner i alla led. Representanter från Nature Conservation (Naturvårdsverk) finns med på plats vid varje jakttillfälle på ”Big game” i Sydafrika och säkerställer så att jakten anordnas på ett etiskt sätt och att rätt individer skjuts.

– Arter som är utrotningshotade i vissa länder kan vara enormt talrika i andra, vilket kan leda till stora problem. Det i sin tur kräver avskjutning, berättar Jan Jacobsson.

I exempelvis Sydafrika har jakten vuxit till en storindustri som gör stora insatser för bevarandet av olika djurarter. På platser där det tidigare föddes upp tamboskap satsas det nu i stället på inhemska, befintliga arter. I mellan 2 000 till 100 000 hektar stora inhägnade områden bedrivs nu troféjakt efter en lång rad arter och köttet säljs sedan vidare till slakterier. Man arbetar aktivt med återplantering och bevarande.

– Det är till största delen jakten som finansierat artrikedomen i området. Exempelvis vit noshörning har i Sydafrika vuxit från en stam på tio till 20 djur till att nu omfatta bortåt 50 000 individer.Missa inte senaste nytt:

monopaul

Pål Johansson

redaktion@fokusjakt.se