Foto: Thinkstock

Betesskador för miljarder

Vilt- & skogsvård Betesskador i skogen innebär stora ekonomiska bakslag för markägarna, både volym- och kvalitetsmässigt. Skadorna efter älg och annat klövvilt kan mycket väl orsaka skogsnäringen förluster i miljardklassen varje år.

Under nära 30 år har Skogforsk studerat betesskadornas effekter på trädens tillväxt i det så kallade Furudalsförsöket. Studieområdet har varit utsatt för mycket kraftiga betesskador och forskarna har studerat skadorna i ohägnade respektive hägnade områden från år 1979 och framåt.

Tidigare har skadorna uppskattats till cirka 700 miljoner kronor per år, främst i kvalitetsförluster, men beräkningen kan mycket väl vara underskattad.

– På de värst drabbade ytorna var volymtillväxten en tredjedel jämfört med hägnade ytor, säger Roger Bergström, viltforskare på Skogforsk.

På Sveaskogs marker beräknas betesskadorna resultera i tjugoprocentiga tillväxtförluster på tallmarkerna – årligen.

– Effekten på det ekonomiska värdet är ännu större med en värdeminskning på 30 procent på tallmarkerna. Skadorna minskar kraftigt den framtida avverkningsbara volymen och begränsar användningsområdet för virket, säger Marie Larsson-Stern, skogsvårdschef på Sveaskog.

[Källa: Sveaskog]Missa inte senaste nytt: